Consiliul de administratie
Comisii metodice invatamant primar
Comisii metodice pe discipline
Comisii metodice diriginti
Comisii functionale
Personal didactic auxiliar si nedidactic
________________________________________
>>   MISIUNEA
MULTICULTURALITATE-CALITATE-PERFORMANTA
Începând cu semestrul al II- lea al anului scolar 2020-2021, Ministerul Educatiei organizeaza si asigura desfasurarea Programului national  SCOALA DUPA SCOALA, pentru elevii din invatamĺntul primar si gimnazial.
SCOPUL principal al acestui PROGRAM  este organizarea de ACTIVITATI REMEDIALE.

Ghidul „Program national pilot de tip „Scoala după scoală” (Program national de educatie remedială)”


>>   VIZIUNEA
Liceul Tehnologic ”Udrea Baleanu” îsi propune sa formeze elevi cu o personalitate responsabila, toleranta, bazata pe valori morale, gândire creativa, comunicare si de lucru în echipa, sa ofere pregatire în vederea insertiei profesionale, dobândirii competenmtelor de utilizare a noilor tehnologii, în mod adecvat, în contextul european.
Echipa managerială

PAVELESCU ELENA - director

OLTEANU CERASELA - director adjunct
________________________________________
Plan managerial
Planul de Actiune al Scolii
RAEI 2015-2016
RAEI 2016-2017
_____________________
Declaratii de avere si interese
- Pavelescu Elena
- Olteanu Cerasela
- Costache Laurentiu
_____________________

ANUNT ANGAJARE

Liceul Tehnologic ”Udrea Băleanu”, Băleni, judetul Dâmbovita, organizează concurs pentru ocuparea functiilor  contractuale vacante de INFORMATICIAN- 0,5 normă, MEDIATOR SCOLAR- 1,00 normă, ÎNGRIJITOR - 1,00 normă.